Achtergrond


Leerkracht, intern begeleider en remedial teacher basisonderwijs

- Pabo

- RT-opleiding


Kindercoaching

Fase I Kunst van Kindercoaching

Fase II Tori Kindercoachopleidingen

Coachee-opleiding en licentie

Introductiecursus intuitieve kindercoaching

Cursus Samengestelde gezinnen

Cursus pesten buiten westen, Komop-coach

Talentgedreven werken met kinderen